Çin ve İslam Dünyası Konferansı

İslam Konferansı Teşkilatı (OIC) bünyesindeki İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından düzenlenen “Çin ve İslam Dünyası” konferansı İstanbul’da Yıldız Sarayı’nda gerçekleştirildi. Çin’in İslam Dünyası ile olan ilişkilerinin tarih, kültür, din, ekonomi, sanat, eğitim ve uluslararası ilişkiler boyutuyla değerlendirildiği konferansta yapılan sunumlar şöyle:

Çin ile İslam Dünyası arasında ekonomik ilişkiler paneli

Çin ile İslam Dünyası arasında ekonomik ilişkiler paneli

Li Jinxiu (CASS) Tang Hanedanı Döneminde Batı Bölgelerinde Vergilendirme
Ahmet Taşağıl (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Talas Savaşı’nın Stratejik Sonuçları
Anwar Majed Eshki (MeSc Suudi Arabistan) Çin ile İslam Arasındaki İlişkilerin Kökenleri
Merthan Dündar (Ankara Üniversitesi) Osmanlı İmparatorluğu’da Çin Hakkında Bilgi Oluşumu: Seyfi Çelebi’nin Seyahat Notlarına Göre 16. Yüzyılda Çin
Li Lin (CASS) İslam ve Hristiyanlık Çin Kültürüne Nasıl Uyum Sağladı? Kıyaslama, Sorunlar ve İmkanlar
Wang Xi (CASS) Doğa ve İlkenin Beş Klasik Bölümünün Tercümesi ve Yorumu
Li Weijian (CASS) Benzer Hikayeler, Farklı Miraslar: 18. ve 19. Yüzyıllarda Batı Afrika’da Cihat ile Kuzeybatı Çin’deki İsyanlar Arasında Kıyaslamalı Bir İnceleme
Giray Fidan (Gazi Üniversitesi) Çinli Müslüman Alim Ma De Xin’in Osmanlı İmparatorluğu’na Seyahati: Bir Hac Yolculuğunun Günlüğü
Rosey Ma (Fatih Üniversitesi) Çin Müslüman Sanatı: Cami Mimarisi ve Kaligrafi
Ayşe Erdoğdu (Topkapı Sarayı) Topkapı Sarayı’ndaki Çin Menşeli Porselen Eserler
Wang Yujie (Renmin Üniversitesi) Çin’deki Erken İslami Dönem Bölgeleri ile İlgili Düşünceler
İnci Erdoğdu (Ankara Üniversitesi) Çin’de Kadınların Camileri
Wang Xu (Pekin Üniversitesi) 2014 Sonrasında Afgainstan ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’na Etkileri
Ali Akkemik (Kadir Has Üniversitesi) Türkiye ve Çin Ekonomileri Arasında Bir Kıyaslama
Altay Atlı (Boğaziçi Üniversitesi) “Cina”dan “Tionghoa”ya: Çin Diasporasının Çin-Endonezya İlişkilerindeki Rolünün Ekonomi Politiği
Bi Jiankang (CASS) Çin Müslümanları ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın İnşası
Zan Tao (Pekin Üniversitesi) Batı’ya Alternatif Bir Ortak? Çin’in Türkiye ile Gelişen İlişkileri
Selçuk Çolakoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Çağdaş İpek Yolu ve Çin’in İslam Dünyası’na Açılımı
Wang Lincong (CASS) İpek Yolu’nun Günümüzdeki Değeri ve Çin-Türkiye İlişkilerinin İpek Yolu’nun Yeniden İnşası Açısından Önemi
Kadir Temiz (Boğaziçi Üniversitesi) Çin’in Ortadoğu’ya Yönelik Yeni Dış Politika Yapısı
Shi Zan (Çin Dış İlişkiler Üniversitesi) Çin ve İslam Dünyası: Rakipler mi, Yoksa Dünya Düzeninin Yaratıcı İnşacıları mı?
Ma Jing (CASS) Çinli Müslümanlar ile Mısırlılar Arasındaki Kültürel Etkileşimler: İmam Abdurrahman Ma Songting’in Mısır’a İlk Ziyareti Üzerine Bir Vaka Çalışması
Gürhan Kırilen (Ankara Üniversitesi) Wang Kuan: Müslüman Bir Reformcu ve Çin’deki Modern Eğitime Katkıları
Yan Qiongying (CASS) Çin ve Güney Asya’da İslami Modernizm: Aligarh Üniversitesi ve Chengdu Normal Okulu Arasında Bir Kıyaslama

Konferansta sunduğum “‘Cina’dan ‘Tionghoa’ya: Çin Diasporasının Çin-Endonezya İlişkilerindeki Rolünün Ekonomi Politiği” başlıklı tebliğin kısa bir özetini ve sunumumu aşağıda bulabilirsiniz.

2014’de Endonezya hükümeti Çin kökenli Endonezya vatandaşlarını tanımlamak için kullanılan “Cina” teriminin “Tionghoa” ile değiştirilmesi yönünde bir karar aldı. Bu karar, ülkenin en büyük azınlık gruplarından birisine karşı ırkçı, aşağılayıcı ve incitici olan bir uygulamanın sona erdirilmesi için atılmış önemli bir adım. Ancak bunu sadece hükümetin siyasi açıdan doğru olanı yapmış olmak için aldığı bir karar olarak görmemek gerekiyor, çünkü kararın arka planında bir süredir gelişmekte olan Çinli Endonezyalılara daha fazla haklar tanınması ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik bir süreç var. Bu çalışmada söz konusu sürecin Endonezya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere de olumlu şekilde etki ettiği ileri sürülüyor. Çin kökenli Endonezyalılar ülkenin 250 milyonluk nüfusunun sadece yüzde 3-4’ünü oluştursa da özel sektörün yüzde 75’ini elinde tutuyorlar. Bu seviyede bir ekonomik güce sahip olan Çinli Endonezyalılar, giderek olumlu hale gelen çalışma ve yaşam koşulları sayesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile de kuvvetli bağlar kurup sürdürüyorlar. Konuya ekonomi politik pencresinden yaklaşan çalışmada öncelikle 1998’deki şiddet olaylarından sonraki dönemdeki iyileşmelere odaklanılarak tarihi süreç ele alınıyor; Çin kökenli Endonezyalıların Çin Halk Cumhuriyeti ile kurduğu bağlar değerlendiriliyor ve büyük ölçüde iş ilişkileri ve ekonomik ilişki ağları üzerinden şekillenen bu bağların Endonezya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilere yansıması ve bu ülkelerin dış poltikaları üzerine etkisi ele alınıyor.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bu yazı Akademik, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.